هنرکده ساز و آواز
متن و دانلود ترانه
پيوندهای روزانه
فروشگاه

گلهای رنگارنگ شماره 401باصدای شهيندخت - حسين قوامي

 

دستگاه : سه گاه 

زمان برنامه : ۲۹:۱۶ دقیقه

حجم برنامه : ۸/۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

روی  گل  دیدم  گل  روی  توام  آمد  به  یاد

شب  رسید و تاب گیسوی  توام  آمد به یاد

دوش   در  میخانه  دیدم   گردش  پیمانه  را

در  دل  شب  چشم جادوی تو ام آمد به یاد

غنچه از شرم  لبت  سر در گریبان  برده بود

خنده  لعل  سخن  گوی  تو  ام  آمد  به  یاد

خواب  می  دیدم   بهشت   آرزو   را   یافتم

نکهت  خاک  سر   کوی  توام   آمد  به   یاد

آهنگ : فرهاد ارژنگی

خواننده تصنیف : شهیندخت شبيري

خواننده آواز : حسين قوامی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : بهادر یگانه/سنائی غزنوی/صارمی/(ترانه) معینی کرمانشاهی

مطلع تصنیف : عدو دارم به من رحمی کن که میمیرم

مطلع آواز :

تا دل من صید شد در دام عشق          باده شد جان من اندر جام عشق

همکاری : پرویز یاحقی

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?k0vpt7y8gtet11v


موضوعات مرتبط: ترانه در دستگاه ســــه گـــــــــــاه، شبيري (شهيندخت)، قوامی (حسین)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:27 ] [ رضا ]

موضوعات مرتبط: از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:26 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 403باصدای ناهید- عبدالوهاب شهیدی

 

آواز : افشاری

زمان برنامه :۳۰:۰۷ دقیقه

حجم برنامه :۹۷/۶۸ مگابایت

شعر ابتدا :

مست   توام   از   باده   و   جام   آزادم        

صید   توام   از    دانه   و    دام    آزادم

مقصود   من   از   کعبه  و بتخانه  توئی

ورنه   من   از   این   هر دو  مقام  آزادم

آهنگ : عارف قزوینی

خواننده تصنیف : ناهید دائی جواد

خواننده آواز : عبدالوهاب شهیدی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : خواجه عبدالله انصاری/عراقی/(ترانه) بهادر یگانه

مطلع تصنیف :

امشب به یک ساغر خرابم کردی

امشب زغم دیوانه ام ای ساقی

مطلع آواز :

عشق شوقی در نهاد ما نهاد  

چو نقاب بر گشائی مه آن جهان برآید

همکاری : جواد معروفی/احمد عبادی

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در ابتداو انتها

 

 http://www.mediafire.com/?bgjlssdp33c335j


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز افشــــــاری، دایی جواد (ناهید)، شهیدی (عبدالوهاب)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:25 ] [ رضا ]

موضوعات مرتبط: از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:24 ] [ رضا ]

موضوعات مرتبط: از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:23 ] [ رضا ]

موضوعات مرتبط: از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:22 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 407باصدای عبدالوهاب شهیدی

 

آواز : دشتی

زمان برنامه : ۲۸:۰۹ دقیقه

حجم برنامه :۲/۳۸ مگابایت

شعر ابتدا : گفتار متنی از یک شاعر فرانسوی  

آهنگ : مرتضی خان نی داوود

خواننده تصنیف : عبدالوهاب شهیدی

خواننده آواز :عبدالوهاب شهیدی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : هاتف اصفهانی/مشتاق/(ترانه) بهادر یگانه

مطلع تصنیف : آتشی در سینه دارم جاودانی

مطلع آواز : چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی

همکاری : جواد معروفی/مجید نجاهی

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?9bqtvocwx56vp5e


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز دشــــــــتی، شهیدی (عبدالوهاب)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:21 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 408باصدای ناهید-عبدالوهاب شهیدی

 

آواز : دشتی

زمان برنامه :۲۹:۲۰ دقیقه

حجم برنامه :۹/۵۰ مگابایت

شعر ابتدا :

مهر   تو   ز  سینه   رفتنی   نیست    

با   درد  تو   دیده   خفتنی   نیست

حالی    که    مرا    بود    ز عشقت    

دانستنی    است    گفتنی نیست

آهنگ : علی تجویدی

خواننده تصنیف : ناهید دائی جواد

خواننده آواز : عبدالوهاب شهیدی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : معینی کرمانشاهی/عمادی شهریاری/میر صیری/رهی معیری/حافظ/

مجمر اصفهانی

مطلع تصنیف : نبودم اگر من کجا بودی عشق و گناهم   

مطلع آواز :

همکاری : (تنظیم) جواد معروفی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?6itbo2d5r02bitj


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز دشــــــــتی، دایی جواد (ناهید)، شهیدی (عبدالوهاب)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:20 ] [ رضا ]

موضوعات مرتبط: از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:19 ] [ رضا ]

موضوعات مرتبط: از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:18 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 411باصدای عهدیه - گلپا

 

دستگاه  :  

زمان برنامه :۲۶:۱۷ دقیقه

حجم برنامه :۱/۳۶ مگابایت

شعر ابتدا :  

نازم  به  سوز  سینه  و  اشک  نیاز  خویش

دارم سری چو  شمع به سوز و گداز خویش

آنان   که  دل  به   زلف   نگاری   نبسته اند

آیا   چه   کرده اند   به   عمر   دراز   خویش

آهنگ :

خواننده تصنیف : عهدیه

خواننده آواز : گلپایگانی

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف :

ای  بی  خبر  از  بی  نوا یان   بیا بیا بیا       

بیگانه  از    درد   آشنایان   بیا   بیا   بیا

مطلع آواز : تو هم دیگر وفا با ما نداری             

همکاری :

اعلام برنامه :

اعلام شماره :

 

http://www.mediafire.com/?49vd3nb3w3wxqq8


موضوعات مرتبط: عهدیه، گلپا (اکبر گلپایگانی)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:17 ] [ رضا ]

موضوعات مرتبط: از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:16 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 413باصدای ناهید - حسین قوامی

 

آواز : افشاری 

زمان برنامه :۲۸:۲۴ دقیقه

حجم برنامه :۰۵/۶۵ مگابایت

شعر ابتدا : 

آهنگ : روح الله خالقی

خواننده تصنیف : ناهید

خواننده آواز : حسین قوامی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : ملا محسن فیض کاشانی/محمد شریف هجلی/نجم رازی/(ترانه) رهی

معیری

مطلع تصنیف :

ای  آتشین  لاله  چون  روی  یاری 

بر  آن  دل   خونین  داغ  که  داری 

مطلع آواز :

در  چهره  مه  رویان  انوار  تو  میبینم

در  لعل  گهر  باران  گفتار  تو  میبینم

همکاری :  احمد عبادی/جلیل شهناز

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?uz7f39y1bakagg8


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز افشــــــاری، دایی جواد (ناهید)، قوامی (حسین)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:15 ] [ رضا ]

موضوعات مرتبط: از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:14 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 415باصدای پروین – حسین قوامی

 

دستگاه :

زمان برنامه : ۲۸:۲۶ دقیقه

حجم برنامه : ۵۹/۴۵ مگابایت

شعر ابتدا :  

مبارک تر شب و خرمترین روز   

به    استقبالم    آمد    بخت    پیروز 

مبارک  بادت  این  سال و همه سال

همایون  بادت  این  روز  و  همه   روز

آهنگ :

خواننده تصنیف : پروین

خواننده آواز : حسین قوامی

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف : بیا که جان بر لب آمد ز داغ جدائی

مطلع آواز :

بگذار  تا  مقابل  روی  تو  بگذریم

دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

همکاری :

اعلام برنامه :

اعلام شماره :

 

http://www.mediafire.com/?o35ls6q72ahp3q3


موضوعات مرتبط: پروین، قوامی (حسین)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:13 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 416باصدای سیمابینا - ایرج

 

آواز : بیات اصفهان 

زمان برنامه : ۲۹:۰۶ دقیقه

حجم برنامه : ۶۵/۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :  

یا  آن  دل  گمگشته  به  من  باز  رسانید

یا  جان  زتن   رفته   به  تن   باز   رسانید

آهنگ : مهدی مفتاح

خواننده تصنیف : سیمابینا 

خواننده آواز : ایرج

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) بهادر یگانه/مجد همگر/امیر خسرو دهلوی/ملا محسن فیض

کاشانی/سیدحسن غزنوی

مطلع تصنیف : زداغ دیده چون لاله در میان خون نشسته ام

مطلع آواز : یاران   می ام   ز  بهر   خدا   در   سبو   کنید

همکاری : پرویز یاحقی/(تنظیم) جواد معروفی

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?sj4vl5iyx5mid3c


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز بیات اصفهان، ایرج (حسین خواجه‌امیری)، بينا (سيما)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:12 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 417باصدای حمیرا

 

دستگاه : شور

زمان برنامه : ۲۹:۲۹ دقیقه

حجم برنامه : ۵۱/۴۰ مگابایت

شعر ابتدا :  

تا با تو بودم شادم نکردی                         رفتم ز کویت یادم نکردی

آهنگ : علی تجویدی

خواننده تصنیف : حمیرا

خواننده آواز : حمیرا

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) رهی معیری/غزل حافظ

مطلع تصنیف :

وفا   با   تو   ای   مه   روا   نبود             که سنگین دلان  را  وفا   نبود

مطلع آواز : مابر آریم شبی دست و دعائی بکنیم

همکاری : علی تجویدی/مجد

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?mgiq38kze7mdevt


موضوعات مرتبط: ترانه در دستگاه شــــــــــــــــــــور، حمیرا (پروانه امیرافشاری)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:11 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 418باصدای عهدیه - گلپا

 

آواز : بیات اصفهان 

زمان برنامه : ۲۸:۲۸ دقیقه

حجم برنامه :۱۵/۵۲ مگابایت

شعر ابتدا :  

نازم  به  سوز  سینه  و  اشک  نیاز  خویش 

دارم سری چو  شمع به سوز و گداز خویش

آنان  که  دلی  به  زلف   نگاری   نبسته اند

آیا   چه   کرده اند   به   عمر   دراز   خویش

آهنگ : همایون خرم

خواننده تصنیف : عهدیه

خواننده آواز : گلپایگانی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) رهی معیری/امیر صنعی/لطف الله نیشابوری/میرسنجر

کاشی/کمال خجند/وحشی بافقی

مطلع تصنیف : ای بی خبر از بی نوایان بیا بیا بیا

مطلع آواز :

الهی  سینه ای  درد   آشنا     ده              غم از هر دل که بستانی به ما ده

همکاری : همایون خرم/(تنظیم) جواد معروفی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?c8r432gldxjmdzo


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز بیات اصفهان، عهدیه، گلپا (اکبر گلپایگانی)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:10 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 419باصدای مرضیه

 

آواز : دشتی  

زمان برنامه : ۲۹:۲۶ دقیقه

حجم برنامه :۹۶/۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :  

دردم  نه  همین  است  که  بستند  پرم را

ترسم    نرسانند   به   گلشن   خبرم    را

بودند  به  هم  روز  و  شبها  یا که جدا کرد

از   روشنی   روز   شب   بی   سحرم   را

آهنگ : انوشیروان روحانی

خواننده تصنیف : مرضیه

خواننده آواز : مرضیه

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) نواب صفا/عاشق اصفهانی/مظهر/نیاز جوشقانی/خیام

نیشابوری/سعدی

مطلع تصنیف : در صحراها هرچه بگذرم خاصلی نمیبینم

مطلع آواز :

از  جمله  رفتگان  این   راه   دراز                   باز آمده ای کو که به ما گوید راز

زینهار  در  این  دو  راهه  آزو  نیاز                   چیزی  نگذارید که نمی  آئید باز

همکاری : انوشیروان روحانی/همایون خرم/مجید نجاهی/(تنظیم) جواد

معروفی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره :  دارد در ابتداو انتها

 

http://www.mediafire.com/?dcc83w4eb37vf9q


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز دشــــــــتی، مرضیه (اشرف‌السادات مرتضایی)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:9 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 421باصدای ناهید-عبدالوهاب شهیدی

 

دستگاه : 

زمان برنامه : ۲۶:۴۵ دقیقه

حجم برنامه :۶۶/۲۴ مگابایت

شعر ابتدا : 

آهنگ :

خواننده تصنیف : ناهید

خواننده آواز : عبدالوهاب شهیدی

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف :

من آن ناله بی اثرم که سوی دلی ره نبرم

منم    آتشی  که  بر  خاک  ره   فرو   ریزد

مطلع آواز : همچو  نی  مینالم  از  سودای  دل

همکاری : عبدالوهاب شهیدی

اعلام برنامه :

اعلام شماره : دارد در انتها

 

http://www.mediafire.com/?hgfm0wh7e72xa0p


موضوعات مرتبط: دایی جواد (ناهید)، شهیدی (عبدالوهاب)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:7 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 422باصدای رویا - گلپا

 

آواز :  دشتی 

زمان برنامه : ۲۹:۳۳ دقیقه

حجم برنامه :۶/۴۰ مگابایت

شعر ابتدا :  

دیشب   دلم  به  جلوه   مستانه ای  ربود

امشب  پی  ربودن   دلهای   دیگر   است

غمحانه  ا یست  وادی کون و مکان رهی

آسودگی  اگر  طلبی  جای  دیگر   است

آهنگ : حبیب الله بدیعی

خواننده تصنیف : رؤیا

خواننده آواز : اکبر گلپایگانی

گوینده : فیروزه امیر معز

شاعر : ابیات آغاز و شعر ترانه رهی معیری/هاتف اصفهانی/وحشی بافقی

مطلع تصنیف :

آنجا   روم  کز اشک غم دریا نباشد

غیر از سبو خونین دلی آنجا نباشد

مطلع آواز :

جستم  از  دام   بدام  آر  گرفتار  دگر

من  نه  آنم که فریب تو خورم بار دگر

همکاری : حبیب الله بدیعی/فرهنگ شریف/افتتاح

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

http://www.mediafire.com/?9hhl63vi3e0752d


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز دشــــــــتی، رویا، گلپا (اکبر گلپایگانی)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:6 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 423باصدای پوران - ایرج

 

آواز : دشتی

زمان برنامه : ۲۷:۰۷ دقیقه

حجم برنامه :۶۶/۴ مگابایت

شعر ابتدا :  

مگر نسیم سحر بوی یار من دارد

که  راحت  دل  امیدوار  من   دارد

آهنگ : معروفی

خواننده تصنیف : پوران

خواننده آواز : ایرج

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) وحید دستگردی/سعدی/مولانا / کمال خجند

مطلع تصنیف : موسم گل دوره گل یک دو روز است در زمانه

مطلع آواز : یار با نفس مشکبار می گذرد

همکاری : حبیب الله بدیعی/مجد/افتتاح

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

http://www.mediafire.com/?et24t2rk3frtzzj


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز دشــــــــتی، ایرج (حسین خواجه‌امیری)، پوران (فرح‌دخت عبّاسی‌طاقانی)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:5 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 424باصدای ناهید - حسین قوامی

 

 دستگاه :

زمان برنامه : ۲۸:۲۸ دقیقه

حجم برنامه : ۱۳:۱۸ مگابایت

شعر ابتدا :  

جانا   دگر   آشفتگی  از  موی   که   داری

آویخته  دل  در   خم   گیسوی   که   داری

جز بر رخ خوبت نگهم سوی کسی نیست

ای  سنگدل  آخر  تو  نظر  سوی  که داری

آهنگ :

خواننده تصنیف : ناهید

خواننده آواز :  حسین قوامی

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف :

چنگ  افسونگر   مانده  خموش                    ساقی  مستان   رفته   زهوش 

مطلع آواز :

من که در صورت خوبان همه او میبینم

تو  نکو  بین  که  من  آنرو  نکو میبینم

همکاری :

اعلام برنامه :

اعلام شماره :

 

http://www.mediafire.com/?q3rtj8wbemr1w6a
موضوعات مرتبط: دایی جواد (ناهید)، قوامی (حسین)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:4 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 425باصدای پوران - حسین قوامی

 

دستگاه :  ماهور 

زمان برنامه : ۲۷:۳۱ دقیقه

حجم برنامه : ۲/۲۵ مگابایت

شعر ابتدا : 

 در  دیده  من  شمع  شب  افروز  توئی

یاران   هستند    لیک    دلسوز    توئی

شادند  جهانیان  به   نوروز  و  به   عید

عید   من   و   نوروز   من   امروز  توئی

آهنگ : جواد معروفی

خواننده تصنیف : پوران

خواننده آواز : حسین قوامی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) رهی معیری/مولانا/حافظ/هلالی جغتائی/عاشق اصفهانی

مطلع تصنیف : آورد پیام  از سوی گل باد نو بهاری

مطلع آواز : آمد بهار و خوش دلم از رنگ و بوی گل

همکاری : جلیل شهناز/اصغر بهاری/ناصر افتتاح

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?843i0o49b3393bf


موضوعات مرتبط: ترانه در دستگاه مـــاهــــــــــــــور، پوران (فرح‌دخت عبّاسی‌طاقانی)، قوامی (حسین)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:3 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 426باصدای الهه - عبدالوهاب شهیدی

 

آواز :  دشتی

زمان برنامه : ۲۹:۰۹ دقیقه

حجم برنامه :۷/۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :  

پرده یک سو نه که حیرانیم ما                        عید می  خواهیم و قربانیم ما

دامنی  بر عیبها  گسترده ایم                         با   وجود   آنکه   عریانیم   ما

آهنگ : بهرام صمیمی

خواننده تصنیف : الهه

خواننده آواز : عبدالوهاب شهیدی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) حافظ/ظهوری ترشیزی/سعدی/مظهر/جامی

مطلع تصنیف : یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور

مطلع آواز : اندر ره تو کعبه و خمار نماند

همکاری : بهاری

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?1s31rejca27la3t


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز دشــــــــتی، الهه (بهار غلامحسینی)، شهیدی (عبدالوهاب)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:2 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 427باصدای مرضیه - گلپا

 

 دستگاه : همایون

زمان برنامه : ۲۸:۳۱ دقیقه

حجم برنامه :۱۲/۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :  

وقت   آنست   که   مردم   ره   صحرا   گیرند

خاصه  اکنون  که  بهار  آمد و  فروردین است

خواب  در  عهد  تو  بر  چشم  من آید هیهات

عاشقی کار سری نیست که بر بالین است

آهنگ : همایون خرم

خواننده تصنیف : مرضیه

خواننده آواز : گلپایگانی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) رهی معیری/سعدی/مولانا/انوری

مطلع تصنیف :

مست از شراب نوشین جانا بیا و بنشین

یک شب به محفل من ای شادی دل من

دور  از لب  خندان  تو می گریم از هجران تو

اشک غم و دامان من  دست من و دامان تو

مطلع آواز :

دور  از لب  خندان  تو می گریم از هجران تو

هرکس به تماشائی رفتند به صحرائی

همکاری : همایون خرم/(تنظیم)جواد معروفی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?eo41lmwirl4d5l2


موضوعات مرتبط: ترانه در دستگاه همـــــایــــــــــون، گلپا (اکبر گلپایگانی)، مرضیه (اشرف‌السادات مرتضایی)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 22:1 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 429باصدای الهه - ایرج

 

 آواز : بیات اصفهان 

زمان برنامه : ۲۹:۴۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۹/۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :  

آئید  به  باغ  و  سبز  پوشان  نگرید

هر گوشه  دکان  گلفروشان   نگرید

گل  خنده زنان  به  بلبلان  می گوید

خاموش شوید و در  خموشان نگرید

آهنگ : جواد معروفی

خواننده تصنیف : الهه

خواننده آواز : ایرج

گوینده :آذر پژوهش 

شاعر : (ترانه) رهی معیری/مولانا/عاشق اصفهانی

مطلع تصنیف :

بوی  گل  آید  از  نسیم   کویت                    دل  بیافزاید  همچو  تار  مویت

مطلع آواز :

ای  چنگ  پرده های  صفاهانم  آرزوست

ای   نای   ناله   دل   سوزانم   آرزوست

همکاری : حبیب الله بدیعی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?30crbsg1mggv3sb


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز بیات اصفهان، الهه (بهار غلامحسینی)، ایرج (حسین خواجه‌امیری)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 21:59 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 430باصدای الهه - حسین قوامی

 

آواز :‌ دشتی 

زمان برنامه : ۲۸:۱۵ دقیقه

حجم برنامه : ۶۳/۴۴ مگابایت

شعر ابتدا :  

تا  به  نگاهت  دیده  گشودم                         لرزد  و  سوزد  شمع  وجودم

رفتی  و  بردی  جان و دلم  را                        ای  به  فدایت  بود  و   نبودم

آهنگ : مرتضی محجوبی

خواننده تصنیف : الهه

خواننده آواز : حسين قوامی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) رهی معیری/غزل ملا محسن فیض کاشانی/هلالی جغتائی

مطلع تصنیف :

آه سردم   اشک دردم          مجنونی چو آهوی وحشی صحرا گردم

مطلع آواز : دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی

همکاری : جلیل شهناز/اصغر بهاری/مجید نجاهی/حدادی/ناصر افتتاح/

(تنظیم) جواد معروفی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?ms5hr1pge2ochha


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز دشــــــــتی، الهه (بهار غلامحسینی)، قوامی (حسین)، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 21:58 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 431باصدای عهدیه- ایرج

 

دستگاه : ماهور 

زمان برنامه : ۲۸:۲۱ دقیقه

حجم برنامه : ۹۵/۳۸ مگابایت

شعر ابتدا :

این  نه   منم   اگر   منی   هست   توئی

ور  در   بر   من   پیرهنی   هست   توئی 

در  راه  غمت  نه  پند  من  ماند و نه جان

ور  زانکه  مرا  جان  و  تنی  هست  توئی

آهنگ : مهدی خالدی

خواننده تصنیف : عهدیه

خواننده آواز : ایرج

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) فروغی بسطامی/احمد بیابانکی/مولانا/جامی/هلالی جغتائی

مطلع تصنیف : ای خوش آنانکه قدم در ره میخانه زدند

مطلع آواز : ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست

همکاری : حبیب الله بدیعی/منصور صارمی/افتتاح/(تنظیم) ایرج محلوجی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

http://www.mediafire.com/?5k6l97am0emji61


موضوعات مرتبط: ترانه در دستگاه مـــاهــــــــــــــور، ایرج (حسین خواجه‌امیری)، عهدیه، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 21:57 ] [ رضا ]

گلهای رنگارنگ شماره 432باصدای عهدیه-محمود خوانساری

 

آواز :  افشاری 

زمان برنامه : ۲۹:۴۰ دقیقه

حجم برنامه :۱۸/۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :  

نمی  کشیم  سر  از  آستان  خانه  تو

کجا   رویم   سر   ما   و    آستانه    تو

تو را بهانه چه حاجت برای کشتن   من

مکن  مکن  که  مرا  میکشد  بهانه  تو

آهنگ : مهدی خالدی

خواننده تصنیف : عهدیه

خواننده آواز : محمود محمودی خوانساری

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : (ترانه) شوریده شیرازی/هلالی جغتائی/حافظ/اوحدی مراغه ای

مطلع تصنیف : ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم

مطلع آواز : بوی خوش تو هر که زباد صبا شنید

همکاری : احمد عبادی/(تنظیم) جواد معروفی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

http://www.mediafire.com/?57xtogoa5parq3o


موضوعات مرتبط: _ ترانه در آواز افشــــــاری، خوانساری (محمود)، عهدیه، از شماره 400 الی آخر
[ دوشنبه 28 آذر1390 ] [ 21:56 ] [ رضا ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب
امکانات وب